Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2020. március 31. kedd

Kömlőd község

Kömlőd

Hírek

OKTÓBER 6.

Kömlőd Községben Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére a Hősök Parkjában. A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Az ünnepi beszédet Schvarczné Stieber Rita aljegyző asszony tartotta a kis számú megemlékezők előtt.

Kiemelte, hogy Arad gyergyái napjainkig világítanak, a hősök élete és halála ma is pédaérték.

A magyarság fennmaradása érdekében továbbra is nemcsak hinni kell, de tenni is kell érte még nagyon sokat!

Ezt követően lehetőség nyílt a kegyelet koszorúinak elhelyezésére. Kömlőd Község Önkormányzata nevében Szemeti Ferenc alpolgármester és Schvarczné Stieber Rita aljegyző, a Polgárőr Egyesület nevében Bognár Lajos elnök koszorúztak. Az ünnepség Szemeti Ferenc alpolgármester megemlékező szavaival fejeződött be.

Schvarczné Stieber Rita
aljegyző

Értesítés

ÉRTESÍTÉS

A Polgármesteri Hivatal

2018. október 13-i (szombati ) munkanapot október 12-én (pénteken)

dolgozza le, ezért egész napos ügyfélfogadást tart:

8.00-12.00-ig

13.00-17.00-ig

           

Kömlőd, 2018. október 11.

Szüreti felvonulás

Szeptember utolsó szombatján verőfényes napsütés köszöntött Kömlődre. A kultúrház előtt gyülekezetek a szüreti felvonulásra készülők. Itt volt a bíró, a bíróné s velük tartott a kisbíró is.

kétlovas hintón foglaltak helyet várva a menet indulását.

A kömlődi mazsorettek a felcsendülő katonazene hangjai mellett  az indulásra vártak. Megtisztelte a felvonulást a héregi gyerekek néptánc csapata is, akik nagy izgalommal készültek a délutáni fellépésre.

A menetet  a helyi lovas szakosztály lovai és lovasai zárták, a lovak zablájára büszkén tűzték ki a közelmúltbeli versenyek helyezéseit jelző szalagokat.    A menetet végigkísérte két népviseletbe öltözött fiatal kömlődi lány is.

Az idei szüreti felvonulást is a helyi nyugdíjas egyesület szervezte élükön a fáradhatatlan Held Mártonnéval.

NYÍLT NAP A KERÉNYIBEN

Már hagyománnyá vált, hogy Kömlődön a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények, mely a Kömlődi Református Egyházközség fenntartásában működik megrendezi NYÍLT NAPJÁT.

Nem mintha az intézmény amely középsúlyos értelmi fogyatékkal éle embereket gondoz ne lenne nyitott intézmény. Minden szeptemberben tágra nyitja kapuit és hívogatja a Kömlődön élőket. Gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A cél az, hogy az integrációt helyesen értelmezve megmutassák mindenkinek kik élnek az intézmény falai közt. Milyenek a hétköznapjaik, mivel foglalkoznak?

Szeptember 15-én az időjárás is kegyes volt hozzánk, verőfényes napsütésben kezdődhetett a nap. Jöttek is a falubeliek, jöttek a gyerekek, az érdeklődők. Megérkeztek a szomszédból a társ intézmény lakói is akik szintén ilyen sorsot kaptak, mint a mi gondozottjaink, csak ők még iskolás korúak.

Amint ilyenkor lenni szokott rövid áhítattal kezdődött a nap. Az igei szolgálatot Deák László,  a Pápai Teológiai Akadémia ötödéves hallgatója tartotta, Ő egyébként exmisszusi szolgálatra készül Kömlődön. Szemeti Ferenc , helybéli lelkipásztor imádsággal indította a napot.

Több helyszínen lehetett tölteni az időt, ilyen volt a nagyteremben berendezett kézműves műhely, ahol a gyerekek sok szép alkotást készíthettek el. A mostanában nagyon népszerű arcfestés helyszíne is itt volt. Itt bizony sorban állás, illetve sorban ülés volt az egy-egy újabb alkotásért.

Az iszapfogó

A nem régi napok eseményei során a rengeteg esővel hatalmas mennyiségű iszap ömlött a Simítósból az Ady Endre utcába.

Még azokban az esős napokban az önkormányzat munkatársai kitakarították az árkokat, letakarították az úttestet.

A képviselő-testület helyszíni szemlét tartott és felkérte a polgármestert, hogy a következő ilyen iszapömlést megakadályozandó iszapfogót kell építtetni a völgy aljába.

A völgy tulajdonosát és bérlőjét is tájékoztatták a műveletekről.

A munkát megrendelték és el is készült a völgy legaljában egy iszapfogó árok, amely a tervek szerint a jövőben lezúduló iszapot jelentős mértékben felfogja és onnan a víz folyhat tovább.

Az utcában átvezető árok készül a jövőben ahol a továbbfolyó víz belekerülhet a meglévő árokba.

A munkát veszélyelhárításnak tekintik, hiszen a gondot a keletkezés helyén kell kezelni, az pedig nem csupán a völgy alja. A felső részeke is vissza kell állítani azokat az árkokat amelyek régen fogták a lezúduló földes, iszapos anyagot.

LOJZI BÁCSI GÁNT DÍSZPOLGÁRA

Talán nincs olyan kömlődi aki ne tudná ki volt Hegyháti Alajos. Az újabban ideköltözöttek minimum arról, hogy iskola viseli a nevét Kömlődön.

2008-ban Kömlőd Községért Kitüntető Díjban részesült. Most szülőfaluja Gánt adományozott hasonló kitüntetést számára, Gánt Község díszpolgára lett.

Kömlődről sokan vettek részt az ünnepségen melyen leánya vehette át a kitüntetést.  Az emlékezés koszorúit elhelyeztük szülői házánál.

2018.09.12.

Please publish modules in offcanvas position.