Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

Történeti kronológia iskolaügyben

Az elmúlt közel három hónapban az önkormányzat számtalan tárgyalást folytatott és lehetőséget vizsgált meg annak érdekében, hogy helyben maradjon az iskola. Ezek összefoglalóját olvashatja az alábbiakban.

2012. március közepe:

Kocs Község Képviselő-testület döntése értelmében felkéri a Kocsi Református Egyházközség Presbitériumát, hogy 2012. augusztus 31-től működtesse az általános iskolát.

2012. március 27.

Kocs és Kömlőd polgármesterei megbeszélést tartanak a két település alsófokú oktatásának jövőjéről.

2012. április 02.

Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással kifejezi azon szándékát, hogy a jövőben a Kocsi Református Egyházközség által működtetett iskolához kíván tagintézményként csatlakozni a Kömlődi Perczel Mór Általános Iskolával.

2012. április 05.

A két település polgármestere tárgyal a Kormányhivatalban az iskolák jövőjéről.

2012. április 07.

Presbitériumi ülésen vettünk részt Kocson. A presbitérium döntése: nem kíván Kömlődön tagintézményt létrehozni.

2012. április 12.

Szülői fórum Kömlődön a kocsi iskoláról.

2012. április 16.

Kömlőd Község Polgármestere és Jegyzője a Kormányhivatalban tárgyal a kömlődi iskola lehetséges jövőjéről.

2012. április 23.

A kömlődi testület valamennyi tagja részt vesz a kocsi presbitérium ülésén. A Kocsi Református Egyházközség presbitériuma az előző nemleges döntését nem változtatta meg.

2012. május 02.

Ismételt tárgyalás Kocson: Próbálkozás a társulás létrehozására.

2012. május 07.

Szülői értekezlet Kömlődön az iskola átszervezéséről – a kevés résztvevő miatt többségi vélemény nem alakul ki.

2012. május 08.

A dadi iskola bemutatkozása a kömlődi testület előtt. A dadi iskolához való csatlakozás „azonnali döntést igényel”, ezért 3 igen, 4 tartózkodással a képviselő-testület elutasítja a döntést.

2012. május 15.

A Kocsi Református Egyházközség átadja a nemleges határozatot (2012. április 07-i döntés).

2012. május 16.

Tárgyalás Környén a két település oktatásáról: a kömlődi iskola a környei iskola tagintézménye.

2012. május 17.

Egyeztetés Környén.

2012. május 17.

Környe Község Képviselő-Testülete kifejezi azon szándékát, hogy a kömlődi iskolát tagintézményként működteti (az alsó tagozat helyben marad, a felsősök utaznak Környére)

2012. május 18.

A kömlődi testület dönt (4 igen, 3 nem), hogy a környei iskola tagintézménye lesz a kömlődi.

2012. május 23.

Szülői Választmány, Alkalmazotti Tanács, Nevelőtestület és szülői fórum a környei iskolához tartozásról nyilatkozott.

2012. május 31.

Környe és Kömlőd képviselő-testületei meghozzák végső döntésüket, hogy a Környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola tagintézménye lesz a Kömlődi Perczel Mór általános Iskola.

Május 15-től május 31-ig az átszervezés miatt szakértői véleményeket kellett beszerezni, valamint a Kormányhivatalba a döntéshez szükséges valamennyi iratot el kellett készíteni, be kellett nyújtani.

A kronológiát a lakosság reális tájékoztatása, a döntés megalapozottsága érdekében tartottam szükségesnek. A képviselő-testület mindent megtett azért, hogy a kocsi iskolával jól működő társulás fennmaradjon.

A dadi társulással kapcsolatos döntés nem volt előkészítve, nem ismertük a szülői véleményeket. Nem maradt más, mint a környei iskola, ahol teljes létszámban tudják fogadni a tanulókat, ugyanakkor az alsósok továbbra sem utaznak.

A kocsi iskola továbbra is – a várható normatíva megszerzése miatt – etikátlanul csábítja a kömlődi tanulókat. Bebizonyosodott tehát, hogy Kocsnak nem a társulásra, nem a tanulókra, „csak” a várható pénzre van igénye.

2012.06.05.