Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

Rendkívüli ülésen dőlt el az iskola sorsa

Környével kíván közös iskolafenntartó társulást alakítani Kömlőd önkormányzata – döntött erről csütörtök délután a kömlődi képviselő-testület.

Az ülésen Kiss Ferenc polgármester hangsúlyozta: az idő rendkívül sürgetett, hiszen május 15-én kapott kézhez a kocsi presbitériumtól egy olyan értesítőt, amiben kifejtették, hogy nem kívánnak tagintézményt működtetni. Ez egyben azt is jelentette, hogy az eddig jól működő Kocs-Kömlőd intézményfenntartó társulás augusztusban megszűnik. Mivel Kömlőd képtelen lenne egymagában fenntartani a kis létszámú intézményt, így mindenképpen megoldást kellett keresni a problémára.

- Szóba került az egyházi működtetés is, de azt a testület nem támogatta. Az alternatívák közül a képviselők többsége végül a világilag semleges oktatás biztosítását preferálta. Nem akartuk megkötni azzal a szülők kezét, hogy valamelyik egyházi felekezet fenntartása folytán kényszerhelyzet alakuljon ki, ezért kezdtünk tárgyalásokat a környei önkormányzattal – jelentette ki az ülést követően Kiss Ferenc.

Bogáth István képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy bár valóban szorított az idő, jó pár bizonytalanság van az ügyben, például nem ismert az átszervezés költségvetési vonzata, a Környére való közlekedés körülményei. A képviselői fenntartásokat Schvarczné Stieber Rita jegyző is elismerte, azonban mint mondta: két hét alatt nem lehetett minden szükséges körülményt felmérni és hatástanulmányokat készíteni.

Az ügyben szakértői vélemény is készült. Ez azt vizsgálta, hogy a Környe önkormányzatával való oktatási intézmény fenntartó társulás megalakulása után milyen mértékben változnak a helyi iskolai és nevelési feltételek. Mint a az összegzésben olvasható: „A Perczel Mór Általános Iskola tervezett átszervezése nem eredményezi a szakmai feladatok ellátásához szükséges feltételek romlását. A jogutód intézményekben biztosítottak a feladat ellátásához szükséges személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételek. A tervezett átalakítás következményeként nem sérül a gyermekek mindenekfelett álló érdeke. A gyerekek, tanulók megkezdett tanulmányaikat azonos feltételek mellett, változatlan nevelési-, illetve pedagógiai program és helyi tanterv alapján, a felmenő rendszer követelményének figyelembevételével fejezhetik be. Az iskola átszervezése a tanulóknak és a szülőknek aránytalan terhet - az eddigieknél lényegesen nehezebb körülményeket, vagy jelentős költségnövekedést - nem jelent. Az alsó tagozatos tanulók továbbra is helyben maradnak, az intézmény által nyújtott alap és kiegészítő tevékenységeket, szolgáltatásokat az eddigi feltételek szerint vehetik igénybe. A felső tagozatos tanulóknak Környére kell utazniuk a helyközi járatokkal. Ők eddig is utaztak Kocsra. Az utvonalterv.hu adatai alapján Kömlőd és Kocs távolsága 10,1 km, míg Kömlőd és Környe között 7,1 km a távolság. A tanulók utazásában csupán annyi változás történik, hogy a korábbi iskola busz helyett a helyközi járatokkal fognak utazni.  Az iskolakezdéskor, a tanórák végeztével, valamint a délutáni szakkörök és egyéb elfoglaltságok után is elegendő számú járat áll a diákok rendelkezésére. A helyközi járatra bérletért nem kell fizetniük a szülőknek. A szakértői elemzés szerint Kömlőd képviselő-testülete a Környével történő közoktatási intézményfenntartó társulás megalakulása után kötelező közoktatási feladatairól továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik.”

Mint arról már beszámoltunk, a kömlődi iskola „kálváriája” a csökkenő gyerekszámmal már évekkel ezelőtt megkezdődött, amihez a helyiek is hozzájárultak, hiszen volt olyan év, amikor több mint húsz gyereket már eleve a környék településeire, elsősorban Tatára és Tatabányára írattak a szülők. Már akkor világos volt, hogy egyetlen kiút az intézményfenntartói társulás létrehozása. Elsőként Kecskéddel társultak, a másik község azonban 2009 elején felmondta a megállapodást. Ezt követően a szülők többségének véleménye alapján Kömlőd Koccsal társult oly módon, hogy a felsős diákokat utaztatta a másik iskolába, míg az alsósok és az óvodások oktatásáról, neveléséről helyben, a tagintézményben gondoskodtak. Ezt a társulást mondta fel a közelmúltban a kocsi református presbitérium, amely szeptembertől működteti a kocsi intézményt.

A 2012-2013-as tanévben a kömlődi alsó tagozatos tanulók száma így alakul: 1. osztályos 5 fő, 2. osztályos 6 fő, 3. osztályos 4 fő, 4. osztályos 6 fő. A felső tagozatos tanulók száma: 5. osztályos 4 fő, 6. osztályos 14 fő, 7. osztályos 4 fő, 8. osztályos 3 fő.

Az előzetes megbeszélésen a környei Kisfaludy Mihály iskola igazgatója ígéretet tett, hogy teljesíti azt a kérést, miszerint a 14 fő hatodikos tanuló ugyanolyan csoportba járhasson, mint a korábbi iskolában. Ez segíti gyerekek könnyebb, gyorsabb beilleszkedését.