Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

Új szabálysértési törvény – többet fog fizetni!

Április 15-én lép hatályba és számos anyagi, valamint eljárásjogi változást vezet be az új Szabálysértési törvény. A 15-én, vagy azután elkövetett szabálysértések új büntetési nemként 6 – 180 óra időtartamú közérdekű munkával is „díjazhatók”, a legsúlyosabb szankció továbbra is az elzárás, de természetesen általános büntetési nemként marad a pénzbírság is, melynek összege 5 ezertől akár 300 ezer forintig terjedhet, bizonyos esetekben 450 ezerre is rúghat.

Az új Szabálysértési törvény 2012. április 15-én lép hatályba és számos anyagi és eljárásjogi változást vezet be.

A szabálysértés, mint jogintézmény fejlődése hatalmas változáson ment keresztül amíg jelenlegi formáját elérte. Az új jogszabály kialakítását a korábbi törvények értékeinek a felhasználásával, a hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, valamint a jelenlegi társadalmi követelményeknek megfelelő továbbfejlesztésre irányuló igény motiválta. Az újraszabályozás céljahogy gyors és eredményes fellépést biztosítson azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, amelyek a bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalmi normákat, az állampolgárok és a szervezetek személyét vagy jogait, az együttélés szabályait, akadályozzák vagy zavarják a közterületek, illetve a közlekedés rendjét. További célja a cselekmények elbírálásával kapcsolatban, hogy a szabálysértési eljárások megfeleljenek a hatékony, gyors ügyintézés kritériumának.

Az így kialakított, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2012. április 15-én lép hatályba és számos anyagi és eljárásjogi változást vezet be.

Alapvető anyagi jogi változások:

Alapvető eljárásjogi változások:

A szabálysértési nyilvántartási rendszer létrehozása:

A Szabs. tv. a jelenlegi, szabálysértés miatt jogerősen elmarasztaltak központi szabálysértési nyilvántartása mellett  az új rendszer részeként szabályozza az eljárás alá vontak, valamint a helyszíni bírságoltak nyilvántartását is.

Az új törvény hatálya:

A 2012. április 15-én vagy azután elkövetett szabálysértésekre terjed ki. Ennek értelmében az ezt megelőzően elkövetett cselekmények esetén a jelenleg hatályos, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény rendelkezései szerint kell eljárni, tehát még évekig a két jogszabály párhuzamos alkalmazásával kell számolni.

forrás: http://www.police.hu/nyitooldal/cikkek/orf120412_01.html

2012.04.14.