Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2021. január 27. szerda

Kömlőd község

Kömlőd

Kísérleti nyulak és designer drogok

A designer drogokhoz hozzájutni nem nehéz, és nem kockázatos, hiszen használatuk nem büntetendő. Természetesen a herbal shopokban, illetőleg a beszerzési forrásként használt internetes áruházakban nem úgy kínálják őket, hogy azokat el kell fogyasztani, hanem füstölőként, fürdősóként, egyéb más, fogyasztásra nem alkalmas szerként.

A fiatalok pedig kipróbálják, élnek velük, és – nem számolva a következményekkel – kísérleti nyúlként bejuttatják a szervezetükbe. Ezeknek az újfajta pszichoaktív szereknek a többi droghoz hasonlóan meglévő egészségkárosító következményein túl megvan az az óriási veszélyük, hogy rövid távú, és főleg hosszú távú hatásaik nem ismertek, hiszen nem olyan régóta vannak jelen a drogpiacon.

A témáról bővebben az alábbi tájékoztatóban olvashat.

A designer /ejtsd: dizájner/ drogok olyan anyagok, amelyeket azzal a célzattal hoztak létre, hogy az illegális /tiltott/ anyagokhoz hasonló hatásmechanizmussal bírjanak, azonban – mivel nem szerepelnek a tiltólistán – büntetőjogi következményekkel csak az esetek kis hányadában kelljen számolni /felnőtt korú kiskorú személyt segít hozzá a használathoz, lásd később/ Sem a vizelet mintára, sem pedig ezekre az új anyagokra nem léteznek még olyan gyorstesztek, amelyek a designer drogok jelenlétét kimutatnák.

A designer drogokról, azok terjedéséről, használatáról 2009. óta lehet Magyarországon hallani; a 2010. év „favorit” szere a „Kati” névre keresztelt mefedron vegyület volt, amely azonban 2011. január elsejétől tiltólistán van. Azóta újabb és újabb szerek jelentek meg a piacon, az alapvegyület kis megváltoztatásával már egy új anyagot lehet létrehozni, mely hatása az előzőéhez képest még intenzívebb, még drasztikusabb és persze kiszámíthatatlanabb lehet.

Idén január 1-től újabb 9, eddig designer drognak számító anyag került fel a tiltólistára, közöttük a mefedron betiltása után igen elterjedté vált MDPV, a fluoramfetamin, valamint 5 szintetikus kannabionid, amelyeket „spice” néven hoztak forgalomba a korábbiakban.

A designer drogokhoz hozzájutni nem nehéz, és nem kockázatos, hiszen használatuk nem büntetendő. Természetesen a herbal shopokban, illetőleg a beszerzési forrásként használt internetes áruházakban nem úgy kínálják őket, hogy azokat el kell fogyasztani, hanem füstölőként, fürdősóként, egyéb más, fogyasztásra nem alkalmas szerként.

A fiatalok pedig kipróbálják, élnek velük, és – nem számolva a következményekkel – kísérleti nyúlként bejuttatják a szervezetükbe. Ezeknek az újfajta pszichoaktív szereknek a többi droghoz hasonlóan meglévő egészségkárosító következményein túl megvan az az óriási veszélyük, hogy rövid távú, és főleg hosszú távú hatásaik nem ismertek, hiszen nem olyan régóta vannak jelen a drogpiacon.

A designer drogokra vonatkozó jelenlegi büntetőjogi szabályozás:

282/B. § (5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ez tehát azt jelenti, hogy csak az a nagykorú személy tartozik büntetőjogi felelősséggel, aki kiskorú személyt bír rá, vagy segít hozzá kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag élvezetéhez, illetőleg ennek beszerzéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

Sajnos a gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy az oktatási intézményeken belül egyre több a probléma, a tanácstalanság, az eszköztelenség. Csak az utóbbi néhány hétben több olyan tatabányai iskolából érkeztek hozzánk konkrét információk, illetve fordultak hozzánk segítségért, ahol a droghasználat érezhetően jelen van a tanulók körében, akár már az oktatási intézmények falain belül is. Ezeket a problémákat egyedül, egyik napról a másikra nem lehet megoldani. Ami nagyon fontos lenne már évtizedek óta, az az órarendbe épített komplex megelőzési, egészségfejlesztési program, amely a gyerekek önértékelését, önérvényesítését erősítené, elsajátíttatná a nemet mondani tudást, és olyan készségeket fejlesztene, amelyek az egészséges életvezetéshez igen fontosak. Ilyen programok léteznek, csak alkalmazásukra nincs elég kapacitás.

Amit osztályunk nyújtani tud az oktatási intézményeknek és a tanulóknak:

-tájékoztató órák a drogokkal kapcsolatban / nem az egyes anyagok bemutatása, hanem a veszélyekre való rámutatás, a fiatalok körében elterjedt –sokszor téves – információk helyretétele, a büntetőjogi vonatkozások megbeszélése/

-pedagógusok felkészítése a Biztonság szigete programra / több órából álló, alsó és felső tagozatban is működtethető megyei megelőzési program /

- szülői értekezleteken való részvétel, a szülők tájékoztatása

- tantestületi értekezleteken való részvétel, a pedagógusok tájékoztatása

- részvétel megyei, illetőleg városi programokban, társszervekkel való együttműködés

2012. március 1-én hatályba lépett az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. Törvény új rendelkezése, amely az új pszichoaktív anyagok szabályozásának kereteit határozza meg – valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban Btk.)

283/B. szakasza a „Visszaélés új pszichoaktív anyaggal”:

Aki új pszichoaktív anyagot

a.) az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz,

b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2012. április 3-án életbe lépett a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. Kormányrendelet, amely a Btk.

283./B. keretjogszabályaként működik. A kormányrendelet C jegyzékében találhatók azok az egyedileg meghatározott anyagok, valamint vegyületcsoportok, amelyek forgalmazása, behozatala, kivitele tiltott lesz. A jegyzéken szereplő anyagokkal legálisan csak igen szűk körben lehet bármiféle tevékenységet végezni; az itt felsoroltaknak - egy anyag kivételével – nincs legális felhasználása, ezért ezekre várhatóan csak rendvédelmi szervek, a Honvédség, illetve a kábítószervizsgáló laboratóriumok kaphatnak kutatási engedélyt.

A kivételként szereplő anyag a GBL, mely a médiában sokat emlegetett, és GINA néven ismertté vált GHB /büntetőjogilag 2006 óta kábítószer/ előanyaga. A GBL a GHB-hoz képest gyorsabb és teljesebb felszívódásra képes, így ennek túladagolása általában több veszéllyel jár, mint a GHB túladagolás. Mind a GHB, mind pedig a GBL igen veszélyes party drog. A

GBL-nek nincs gyógyászati felhasználása, de ipari oldószerként, graffiti és dísztárcsa lemosóként, illetve gyógyszeralapanyag gyártására használják.

A fentiek miatt a jogalkotó erre az anyagra kialakított egy olyan engedélyezési rendszert, amely lehetővé teszi az anyag ellenőrizhető forgalmazását. E szerint a GBL-t legálisan használni kívánó gazdálkodó szervezetek /és nem magánszemélyek!/ ún. nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyt kérhetnek és kaphatnak. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen engedéllyel, akkor a Btk. 283./B. alapján lehet velük szemben büntetőeljárást kezdeményezni.

Hangsúlyozzuk, hogy a Btk. 283./B. szakasza elkövetési magatartásként az országba való

behozatalt, kivitelt, az ország területén való átvitelt, valamint a előállítást, kínálást, átadást, a forgalomba hozatalt és a kereskedést határozza meg, tehát a megszerez, vagy a fogyaszt magatartás nincs a felsoroltak között. A jogalkotó a terjesztői, forgalmazói magatartásokat kívánja büntetni; a korábban könnyedén működtethető on-line, valamint herbal shopokat lehetetleníti el.

Tudnivaló az is továbbá, hogy pszichoaktív anyag esetében nincs csekély, alapeseti, valamint jelentős mennyiségi megkülönböztetés sem.

A pszichoaktív anyagokra továbbra is érvényben van az alábbi büntetőjogi szabályozás is:

282/B. § (5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be

nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ez tehát azt jelenti, büntetőjogi felelősséggel tartozik az a nagykorú személy, aki kiskorú személyt bír rá /rábeszéli, vagy csak próbálja rábeszélni/ vagy segít hozzá kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag élvezetéhez /pl. helyet biztosít neki magánál/, illetőleg ennek beszerzéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

A fent említett 66/2012. Kormányrendelet teljes terjedelmében elérhető a www.njt.hu internetes oldalon.

HOL KAPHAT SEGÍTSÉGET A DROGFOGYASZTÓ?

Anyaghasználattal kapcsolatban orvosi beutaló nélkül fordulhatnak a kliensek a Tatabányai

Szent Borbála Kórház Drogambulanciájához, az előzetesen időpont egyeztetést a következő telefonszámokon lehet megtenni:

34/515-577, vagy 70/318-8542

Ajánlott honlapok:

www.drogstop.hu

www.drgogriporter.hu

www.drogfokuszpont.hu

www.drognet.hu

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

34/517-755

2012.04.12.

Please publish modules in offcanvas position.