Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2021. január 27. szerda

Kömlőd község

Kömlőd

Uncategorised

Kömlődért Baráti Társaság

Elnök: Madari Ferenc

Telefon: 30/3138-297

2004-ben alapították a Kömlődért Baráti Társaságot. A csapat aktivistái évente közel nyolcszáz órát dolgoznak a közösségért. Többek között az Idősek Napi eseményt, az Anyák Napi műsort kell megemlíteni, és oroszlánrészt vállalnak a Falunap sikeres lebonyolításában. A közösség céljai között kiemelkedő hangsúlyt kap a hagyományápolás, a rendezvények, események sikeres lebonyolításának segítése.

Kömlődért Közhasznú Egyesület

Elnök: Fojtek Mihály

Telefon: 30/6487-860

Működése során három fő célterületet jelölt meg a Kömlődért Közhasznú Egyesület:

Legfontosabb a régebben kialakult, és jelenleg is élő hagyományok megőrzésének anyagi és személyes segítése, a második ezen hagyományok felelevenítése, a település eseményeinek, ünnepeinek támogatása, illetve a taglétszám bővítése, harmadsorban község lakóinak mind aktívabb bevonása a tevékenységekbe.

Támogassa adója 1 %-val az Egyesület működését és céljainak megvalósítását:

adószám: 18617254-1-11

Köszönjük!

Legyen óvatos!

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen gázolt el egy személygépkocsi egy 79 éves asszonyt Tatabányán a közelmúltban. A rendelkezésre álló adatok szerint a járművet vezető 39 éves nő későn észlelte az úttesten szabályosan átkelő asszonyt. A gyalogost a mentők a helyszínről kórházba vitték. Egy nappal korábban egy elsőbbségadás kötelező közúti jelzőtáblát hagyta figyelmen kívül egy gépjárművezető, amikor Tatabánya belterületén elgázolt egy kerékpárral közlekedő 53 éves asszonyt, aki a baleset következtében megsérült. Az elmúlt hetekben több hasonló baleset is történt Komárom-Esztergom megyében, többségében lakott területen belül. A balesetek legfőképp a relatív sebességtúllépés és az elsőbbségi szabályok megsértése miatt következtek be.

Kedvezőtlen időjárási körülmények között a gyalogosok általában nem elég körültekintők és kevésbé figyelnek a közlekedés más résztvevőire. Ebből adódóan a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy mindig fokozott figyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat, valamint azokat a helyeket, ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére!

A változékony időjárás veszélyt jelenthet a közlekedők számára. A sokszor tavasziasnak tűnő változékony időben az autósok nem számítanak a balesetveszélyes nedves, jeges úttestre, ezért a balesetek elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a jármű sebességének helyes megválasztására.

KEM-RFK, 2014.02.20.

Vöröskereszt

Magyar Vöröskereszt Kömlődi Szervezete

Elnök: Kovács Mihályné

Telefon: 34/470-580, 06/20/975-9351

Műemlékek, emlékhelyek

Műemlékek

Hugonnay kúria: A Pázmándy család Kömlőd történetének legmeghatározóbb családja volt. Még a török megszállási idején, 1638-ban jutottak Kömlőd birtokába. Ők telepítették be a falut s mivel maguk református vallásúak voltak, így az új hitre tért embereket telepítettek az újjáépítendő faluba. A család három tagja is országgyűlési képviselő volt. A Dunántúli Református Egyházkerületnek két főgondnokot is adott a család Pázmándy József és  id. Pázmándi Dénes személyében. Ez a család volt az, amelyik mindig is meghatározó szerepet játszott a település életében. A család leghíresebb tagjai Kömlődön születtek és életük jelentős részét is itt élték. Hajdani birtokuk jelentősebb épülete ma már nem a Pázmándy nevet  viseli, hanem későbbi tulajdonosa révén Hugonnay kúria néven ismert a település központjában

Perczel ház: Feltehetően a Sárközy család építtette a 18. század végén, 1846 után került a Perczel család tulajdonába, a 19. század második felében a Szemerey család birtokolta. Téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Oromfalas utcai homlokzatán két, fekvő ovális padlásablakkal. Utcai és udvari homlokzatai faltükrökkel tagoltak. A háromszögű utcai oromfalon két fekvő ovális kis ablak, közöttük barokkos keretdísz.

 

Református templom: A korábbi, 1740-ben épült templom felhasználásával épült 1784-ben. Tornya 1829-1830 között készült. 1882-ben új tetőszerkezetet kapott, 1920-ban és 1988-ban felújították, 2011-ben teljes rekonstrukció keretében újult meg.

 

 

Református parókia: A református templom mellett, szabadon álló, homlokzatával a Szabadság utca felé forduló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. Itt született Pálóczi Horváth Ádám költő és Obernyik Károly színműíró.

 

 

 

Emlékhelyek

A kömlődi temetőben: A kömlődi egyházközség tulajdonában három temető volt. Mivel a falu régtől fogva tiszta református vallású volt, nem is alakult ki más felekezeti, vagy önkormányzati temető. Soha nem jelentett ez gondot, még akkor sem, amikor jelentős számú katolikus vallású lakos telepedett le a faluban. Természetesen kivételt képezett az egy időben jelentős számú zsidóság, nekik saját temetőjük volt a régi református temető mellett. E zsidótemetőben temetkeztek a környező kis falvak zsidó családjai. Nekik egyébként saját iskolájuk és imaházuk is volt. A régi temetőben 1848-as honvédsír is található.

Magyar katonák sírjai (két helyszínen) a református temetőben: A környékbeli harcok során 12 magyar katona halt meg  Kömlőd környékén, 5 munkaszolgálatost pedig a temetőben kivégeztek. Három katona sírja ismert : Braun Ádám örm.; Kecskés Miklós tiz.; Varanka Ferenc. Ismeretlen helyen nyugszik: Buburucz János; Hager Ferenc honv.; Harer Károly örv.; Kemény László honv; Kiss Mihály lev.; Lakatos József örv.; Tóth János honv.; Varga Ferenc honv.; Varga Károly honv.

 

Magyar munkaszolgálatosok sírjai a református temetőben: Kivégezték őket 1945.01. 14-én: Braun László; Fenyvesi Imre; Gerőfi László; Leictner Ernő; Schönfeld Vilmos.

 

 

 

Szovjet katonasírok: A község körüli harcokban 95 katona esett el. Néhányat közülük – az idős kömlődiek elbeszélése alapján – a lakossággal való erőszakosság miatt kivégeztek. Emlékmű a református temetőben.

 

 

 

1848-as honvédsír: A református temetőben található az egykori szabadságharcos honvéd, Kövesdi József sírja.

Sárközy temető: A település legrégebbi temetője egy hektár területen helyezkedik el.  Ma csak néhány sírkő látható, köztük a Pázmándy család néhány tagjáé, valamint Sárközy József országgyűlési követ, dunántúli főgondnok sírja. Ma magánterület!

 

 

 

 

 

 

Zsidó temető: A környékbeli falvak zsidó lakosai ide temetkeztek. A régi református temető É-i. - ÉK-i szélétől mintegy 50 m-re található. Egyik rabbijuk Natonek József 1813-ban Kömlődön született, s a zsidóság Palesztínába való visszatelepüléséért munkálkodott. Ő a cionizmus egyik előfutárának tekinthető.

Hősök emléktáblái a református templom falán: Az itt elhelyezett táblák az I. és II. világháborúban elesettekről, valamint arról a tizenhét kömlődi katonáról emlékeznek meg, akik sohasem tértek haza a Don-kanyarból.

 

 

 

 

 

Trianon emlékhely: 2011-ben a templom megújulása alkalmából tartott ünnepi esemény részeként Trianoni emlékművet avattak Kömlődön

 

 

 

 

Hősök parkja: A park kialakítása 2003-ban kezdődött. Ekkor avatták fel a II. Magyar Hadseregnek a doni csatában elhunyt és eltűnt áldozataira emlékező márványtábláját. 2008 tavaszán készült el az 1848/49-es kopjafa, majd ősszel azt a kopjafát leplezték le, amely az 1956-os eseményekre emlékeztet, teljessé téve a park emlékhelyeit.

 

 

Millenniumi kő: Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából 2000-ben felállított emlékmű a községháza előtt.

 

 

 

Pálóczi-Obernyik emléktábla: A református parókia falán elhelyezett tábla emlékeztet arra, hogy ott született Pálóczi Horváth Ádám költő és Obernyik Károly színműíró.

 

 

 

 

Perczel emlékhely: 2011-ben a falu egykori híres lakója, az 1848-49-es szabadságharc honvédtábornoka, Perczel Mór tiszteletére avattak emlékművet születésének 200. évfordulóján a Perczel család valamikori lakóépülete előtt.

Please publish modules in offcanvas position.